SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Competiția „Semimaraton Gerar” (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este organizată de Asociațiile Club Sportiv RO CLUB MARATON și People for Sport România, împreună cu Facultatea de Inginerie Electrică (F.I.E) din cadrul UPB, în parteneriat cu Universitatea Politehnică București (UPB), precum și Asociația Bucharest Running Club, și are drept scop promovarea alergării în aer liber, în orice condiții meteorologice. Unul din scopurile declarate ale competiției este acela de a demonstra că alergarea nu este un sport doar individual, ci poate fi un sport de echipă.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (numit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.gerar.ro, urmând a fi afișat și la locul de desfășurare a Competiției.

Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile și să-și asume îndeplinirea condițiilor menționate în declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizatori.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

2.1. Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția se va desfășura în ultimul weekend din luna ianuarie, în București, în campusul Universității Politehnica (UPB). Ziua și orele de start se pot găsi în pagina de program de pe site-ul oficial.

Startul și sosirea în/din competiție sunt amplasate în zona din fața Rectoratului UPB, în apropierea Bisericii Sfântul Grigorie și a Facultății de Transporturi. Vestiarele, înscrierea și festivitatea de premiere vor fi organizate în clădirea Rectoratului UPB (clădirea AN).

În ziua Competiției, accesul, intrarea, circulația și ieșirea autovehiculelor în/din campus nu vor fi permise pe intervalul competiției, cu excepția ambulanțelor și a organizatorilor. Intevalul exact în care va fi oprita circulația în interiorul campusului se poate găsi pe pagina de program din site-ul oficial.

NU VOR FI PERMISE EXCEPȚII DE LA ACEASTĂ REGULĂ (mulțumim concurenților și suporterilor pentru înțelegere).

Accesul în zona de concurs:
a) – cu autovehicule proprietate personală (conform programului oficial). Autovehiculele nu vor putea părăsi incinta campusului înainte de finalizarea competiției și nu vor putea fi parcate pe traseul de concurs;

Atenție: accesul auto în incinta campusului este limitat și supus unei taxe, conform regulamentului intern al UPB (circa 6 RON).

b) – cu mijloace de transport în comun (metrou, tramvai, autobuz,…)
Stații de metrou apropiate:
– Politehnica (Bd. General Vasile Milea): acces spre Rectorat – clădirea AN via pasaj subteran pe sub Bd. Vasile Milea;
– Grozăvești (Carrefour Orhideea): acces spre Rectorat – clădirea AN de pe Splaiul Independenței/cheiul Dâmboviței;
– Petrache Poenaru (fosta Semănătoarea): acces spre Rectorat – clădirea AN pe Splaiul Independenței/cheiul Dâmboviței;
– Lujerului (fosta Armata Poporului): acces spre Rectorat – clădirea AN din Bd. Iuliu Maniu, prin dreptul Facultății de Inginerie Electrică (F.I.E).
Pentru autobuze si troleibuze puteți folosi liniile: 105, 336, 601, 61, 62, 69, 71, 236 etc. Vă rugăm să consultați traseele acestora pentru a identifica stația cea mai potrivită pentru dvs.

Competiția se desfășoară conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 3 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI

3.1. Participanții și desfășurarea Competiției

Această competiție se adresează persoanelor ce practica alergarea în mod amator sau profesionist și care s-au înscris pentru una din probele competiției pe pagina de “Înscriere” de pe site-ul www.gerar.ro. Înscrieri se pot face, eventual, și la locul de desfășurare a competiției, dar numai pentru proba de cros și în limita locurilor rămase disponibile.

Competiția va cuprinde 2 probe distincte, cu trei starturi, după cum urmează:
a) Cros Facultății de Inginerie Electrică (“crosul ELTH”), care are distanța de 10.8km – trei ture ale traseului (aprox. 3,6 km)
b) Semimaraton-echipe (compuse din 3 persoane) = 6 ture (3.6 km) aprox. 21km, cu două starturi decalate, un start pentru proba de semimaraton echipe masculin și un start pentru proba de semimaraton echipe feminin și mixt.

Proba de semimaraton presupune parcurgerea întregului traseu împreună de către toți cei 3 componenți ai echipei. Pe tot traseul, membrii echipelor trebuie să păstreze între primul și ultimul membru al echipei o distanță de maxim 5 m. Orice abatere de la această prevedere se va penaliza cu descalificarea echipei respective.

În cazul în care unul/doi dintre componenții unei echipe nu pot să mențină ritmul celorlalți/celuilalt componenți ai/al echipei acesta/aceștia pot renunța, ceilalți/celălalt putând continua cursa, dar echipa nu va fi inclusă în clasamentul final, considerându-se abandon.

La trecerea liniei de sosire se va lua în considerare timpul componentului din echipă care poartă chip-ul de participare, timp considerat al întregii echipe. În caz de egalitate între doi purtători ai chip-urilor din echipe diferite, departajarea echipelor se va face în funcție de ultimul component al echipei care trece linia de sosire, stabilit de către arbitrii de traseu din zona de sosire.

3.2. Distanțe de parcurs

– Cros ELTH 10.8km – 3 ture a traseului (aprox. 3,6 km)
– Semimaraton-echipe – 6 ture ale traseului, în total aprox. 21 km.

3.3. Traseul de concurs

Traseul este compus dintr-o buclă de 3.6km. Detalii despre traseu și harta acestuia pot fi gasite pe pagina de traseu.

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare și va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasați în diferite puncte ale traseului.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanților se face online pe site-ul www.gerar.ro până cu două săptămâni înainte de eveniment. Exclusiv pentru proba de cros și doar în limita locurilor rămase disponibile, organizatorii vor anunța după data limită de înregistrare dacă înscrierea se poate efectua și la locul de desfășurare a competiției în cadrul SportExpo.

Atenție:
pentru proba de semi-maraton echipe nu se pot face înscrieri în ziua sau pre-ziua competiției!!!
Concurenții au dreptul să se înscrie și să participe doar la o singură cursă din cele pe care le cuprinde competiția.

Sunt considerate înscrieri valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de înscriere. Înscrierile care nu au toate datele complete sau nu au 3 membri în cazul probei de semimaraton sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate de către organizatori, fără vreo notificare sau răspundere din partea acestora.
Pentru a evita aglomerarea traseului și pentru desfășurarea în siguranță a competiției, numărul participanților este limitat, precum și starturile sunt decalate. Numărul de locuri este vizibil pe pagina de înscriere

Limita minimă de vârstă pentru înscrierea participanților este calculata ca vârsta împlinită în anul competiției și este:
– 16 ani pentru crosul 10.8 km
– 18 ani pentru semimaraton

Competiția încurajează participanții sportivi amatori.

Pentru probele de semimaraton, organizatorii rezervă pentru parteneri și colaboratori maxim 15 locuri, iar pentru proba de cros maxim 30 locuri.

3.4.1 Retragerea din competiție

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori. Vezi cazul de mai jos.

3.4.2 Modificarea înregistrării

Modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o probă la alta) este posibilă cu minim 14 zile înainte de data evenimentului printr-o cerere trimisă pe adresele oficiale din pagina de contact. Organizatorii își rezervă dreptul ca după expirarea termenului sus menționate (de 14 zile anterior evenimentului) să aprobe alte cereri de înlocuire, în cazul în care motivul prezentat de către participant este unul întemeiat și care nu putea fi anticipat anterior.
Orice modificare a unei înregistrări va fi taxată cu suma de 30 RON.

3.5. Taxa de participare

Taxele de participare pentru cele două probe sunt detaliate pe pagina de înscriere.

Metode de plată
Plata taxei de înscriere se face prin modalitățile menționate pe site-ul competiției www.gerar.ro, în momentul înscrierii online sau imediat după, în termenul menționat.

Pentru persoanele care se înscriu în weekendul competiției, în limita locurilor disponibile, plata se va putea efectua la fața locului.

Atenție:
Neplata taxei de participare într-un termen menționat la momentul completării formularului online, va duce la invalidarea înscrierii. Locul de participare al neplătitorilor devenind vacant pentru primul ofertant.

Taxa de participare platită nu se restituie.

3.6. Declarația pe propria răspundere

Zona de ridicare kituri va fi amenajată în clădirea Rectorat – zona AN.

Una din cele mai mari dorințe ale organizatorilor este reducerea consumului de hârtie. Astfel, am dezvoltat un sistem nou în cadrul aplicației de înscriere care va permite asumarea electronică a prevederilor declarației pe proprie răspundere. În acest scop, fiecare concurent va primi prin email, în săptămâna evenimentului, un link personalizat unde acesta va putea reciti declarația (aceasta a fost afișată și la înregistrare) și va putea să-și asume conținutul acesteia, obligațiile și răspunderea ce-i revin prin participarea la eveniment, completând în mod corect și complet numele, prenumele și data nașterii. Sistemul va reține aceste informații, precum și data semnării/asumării, adresa IP și semnătura browserului pentru a certifica că un concurent a citit și a semnat/și-a asumat declarația pe proprie răspundere.

Cei care nu doresc să semneze electronic vor putea semna și la fața locului declarația, însă, pentru a reduce numărul de declarații printante, vor fi disponibile un număr limitat de declarații doar pentru citire, semnarea făcându-se pe un tabel nominal de înscriși, iar durata timpului de așteptare în vederea ridicării kit-ului de participare va fi mai mare.

Pentru proba individuală ridicarea kitului se face numai personal, în timpul programului anunțat, în baza declarației pe propria răspundere cu privire la participarea la competiție, inclusiv cu privire la faptul ca sunt apți, din punct de vedere medical, pentru a participa la competiție.

http://gerar.ro/info-participanti/program

Pentru proba de semimaraton-echipe declarațiile se vor transmite pe emailul cu care fiecare participant a fost înscris și trebuie să fie validate, în mod obligatoriu, de către fiecare membru al echipei. Pentru facilitarea completării și depunerii declarațiilor (în special în vederea asumării de către participanți că îndeplinesc condițiile, că au citit regulile din declarație), în vederea evitării situațiilor de descalificare, organizatorii vor transmite individual, personal către fiecare participant pe adresa de email cu care acesta a fost înscris în competiție declarația pe proprie răspundere personalizată înainte de ridicarea pachetului de start.

Pachetele de start pentru proba de semimaraton se ridică o singură dată pentru toată echipa, fie de către toți membri echipei împreună fie numai de o parte din aceștia. Ridicarea pachetelor de start este posibilă numai în situația în care toți membri echipei au validat electronic declarațiile pe proprie răspundere sau sunt prezenți la ridicare.

ATENȚIE:
Echipele care nu au depus/transmis declarațiile pe propria răspundere asumate de către fiecare dintre membri săi vor fi automat descalificate. Taxa de înscriere plătită de către aceste echipe/membrii lor nu se restituie nici în acest caz.

3.7. Echipament și condiții de concurs. Numere de concurs

Concurenții vor participa la competiție cu propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor de iarnă, specifice la momentul startului și să-și aducă haine și încălțăminte de schimb, care vor putea fi depozitate în vestiarele puse la dispoziîie de către Organizatori în clădirea AN – Rectorat.

Față de perioada și locul de desfășurare a Competiției, participanții trebuie:
• Să se echipeze corespunzător având în vedere că acest concurs se desfășoară iarna, în aer liber, pe un domeniu privat. În consecință, concurenții trebuie să aibă în vedere că, deși suprafața de alergare este asfaltată, în cazul în care va ninge sau va fi polei, nu vor fi asigurate servicii de deszăpezire/îndepărtare a gheții;
• Să se comporte în mod responsabil și civilizat în timpul cursei față de ceilalți concurenți, participanți (organizatori, voluntari, suporteri, spectatori etc) cât și față de propria persoana, evitând să se puna pe sine sau pe ceilalți în situații periculoase (Atenție la alunecări pe gheață/zăpadă!).

Concurenții nu au voie să tragă sau împingă coechipierii de echipă în nici un fel pe durata concursului.

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori și se vor înmâna concurenților după confirmarea plătii, în pre-ziua și/sau ziua evenimentului conform programului oficial.

Numerele de concurs se vor atașa pe partea din față a echipamentului de alergare al fiecărui concurent, pe deasupra îmbrăcăminții de alergare, astfel încât să fie vizibile. Nu este suficient ca un singur concurent dintr-o echipă să poarte numărul de participare, acesta trebuind să fie purtat de către fiecare concurent.

Toate probele vor fi cronometrate cu chip. Organizatorii vor pune la dispoziția concurenților un chip per echipă (pentru probele de semimaraton) și un chip per concurent, pentru proba de cros, în vederea realizării cronometrării. Chip-ul va trebui să fie purtat la glezna de către unul dintre membrii echipei pe tot parcursul probei și se va preda organizatorilor după trecerea liniei de sosire. Pentru proba de cros, chip-urile sunt, în principiu, de unică folosință, atașate pe verso (partea din spate a numărului de concurs), de aceea ele nu trebuie îndepărtate de pe număr, îndoite sau deteriorate, aceste acțiuni putând conduc la imposilitatea realizării cronometrării și prin urmare la descalificarea concurentului. Neprezentarea echipei/concurentului la linia de start cu chip-ul primit în pachetul de start ori pierderea acestuia sau deteriorarea lui va duce la descalificarea echipei/concurentului. Pentru probele de semimaraton, chip-ul se predă organizatorilor după finalizarea probei, în caz contrar echipa respectivă va fi obligată să plătească organizatorilor contravaloarea chip-ului pierdut/distrus/deteriorat.

Concurenții care vor primi în kitul de concurs chip-uri tip brățară vor avea grijă să nu piardă, să nu deterioreze ori să omită predarea acestuia la sfârșitul probei sau la momentul retragerii din competiție, dacă este cazul. Persoanele care nu vor returna chip-ul de participare vor fi obligate să plătească organizatorilor despăgubiri în cuantum de 50 euro/chip.

Concurenții al căror chip de participare va fi de unică folosință, amplasat pe numărul de concurs, vor avea obligația de a nu-l îndepărta/deteriora/îndoi înainte sau pe parcursul competiției, iar în cazul în care vor dori să abandoneze, se vor prezenta la unul dintre arbitri de traseu pentru reținerea/îndepărtarea chipului de participare pentru a fi anunțat sistemul de cronometrare. După trecerea liniei de finish (sosire) este interzisă trecerea din nou a concurenților peste covorul de finish sau în apropierea poartei de start/sosire fără să fi predat/îndepărtat anterior chip-ul de concurs (chip-ul tip brățară se predă imediat după sosire organizatorilor, în timp ce chip-ul de unică folosință trebuie îndepărtat de către concurent în cazul în care acesta dorește să staționeze/să se deplaseze în zona start/sosire.

3.8. Start și limite de timp

Pentru orele de start la fiecare proba vă rugăm să consultați pagina de program oficial a evenimentului.
http://gerar.ro/info-participanti/program

– Semimaraton-echipe – 3 ore limită de timp.
– Cros 10km – 1 ora si 20 min limita de timp.

Concurenții care depășesc limitele de timp vor fi avertizați de către comisarii de cursă și vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/sosire.

Atenție:
Continuarea cursei după depășirea timpului limită este interzisă.

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie (la cros și semimaraton-echipe) se face în ordinea în care, individual (la cros) sau echipa (la semimaraton-echipe), concurenții trec linia de sosire.

La proba de semimaraton-echipe se recomandă ca la sosire toți componenții unei echipe să treacă linia de sosire ținându-se de mână.

La proba de semimaraton-echipe se va cronometra timpul în care fiecare echipă va parcurge întregul traseu, iar la proba de cros va fi cronometrat timpul fiecărui concurent. Cronometrarea echipelor se va face cu chip (un chip pentru fiecare echipă).

La trecerea liniei de sosire se va lua în considerare timpul componentului echipei care poartă chip-ul, timp considerat al întregii echipe (dacă cei 3 nu vin împreună la sosire, dar totuși distanța dintre ei este de maxim 5m). În cazul în care purtătorii chip-urilor din două echipe diferite trec în același timp linia de sosire, ordinea sosirii echipelor se va stabili de către echipa de arbitri/comisari de traseu în funcție de ultimul membru al echipei care trece linia de sosire, indiferent de ordinea dată de către sistemul de cronometrare.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare cursă, start și categorie. Ele sunt detaliate pe site-ul oficial în pagina de mai jos:
http://gerar.ro/info-participanti/categorii-si-premiere

Categoriile de vârstă se vor stabilii după vârsta împlinită la 31 decembrie din anul evenimentului.

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea desfășurarea cursei.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere/scurtare” a traseului, concurentul (la cros), respectiv echipa, vor fi descalificați.

SECȚIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri și premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare categorie a celor două curse (cros și semimaraton-echipe).

Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului în funcție de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor acorda și premii surpriză oferite de către organizatori. Pe lângă premii, câștigătorii vor primi diplome și medalii.

Diplomele de participare vor fi electronice și vor putea fi descărcate de pe site-ul gerar.ro începând a cincea zi după data desfășurării cursei.

La sosire toți participanții vor primi ceai cald, apă plată, băutură izotonica, mere, banane, portocale, glucoza.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc la locul de desfășurare a evenimentului (Rectorat – clădirea AN) pentru ambele probe. Pentru ora exactă de desfășurare a festivității de premiere, vă rugăm să consultați pagina de program a evenimentului.
http://gerar.ro/info-participanti/program

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiții administrative (în timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorilor Asociațiile RO CLUB MARATON, People for Sport România și Facultatea de Inginerie Electrică (F.I.E) din cadrul UPB. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica București (UPB).

În timpul curselor, în zona barieră auto Rectorat, va exista un punct de revitalizare unde concurenții se vor putea alimenta cu ceai cald, apă plată, băutură izotonică, mere, banane, portocale, glucoză.

Pe timpul desfășurării celor 2 curse, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative. Participanții care renunță la cursă pe parcursul alergării sunt obligați să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța arbitrul de traseu din acea locație despre acest abandon.

Pe timpul desfășurării competiției, concurenții vor beneficia de asistența unei ambulanțe, localizată în zona de Start/Sosire.

5.2. Condiții administrative (înainte și după curse)

În parteneriat cu Universitatea Politehnica București (UPB), Organizatorii vor pune la dispoziția concurenților un număr suficient de vestiare (separat pentru fete, respectiv pentru băieți) în amfiteatre situate în clădirea AN – Rectorat, în care concurenții își vor putea depozita lucrurile personale. Numărul amfiteatrelor ce servesc drept vestiare, precum și alocarea acestora pe sexe vor fi publicate pe site-ul evenimentului înainte de pre-ziua evenimentului.

După ce se schimbă în vestiar, concurentul își va pune lucrurile personale într-un sac pus la dispoziție de către organizatori, etichetat cu numărul său de concurs, pe care-l va depune în locul special de depozitare indicat de către reprezentanții Organizatorilor. La terminarea cursei, concurentul își va putea ridica lucrurile personale din locul unde le-a depus în baza numărului de concurs. Pentru evitarea incidentelor neplăcute, recomandăm participanților să nu lase în saci bunuri de valoare.

5.2. Condiții administrative (generale)

Concurenții care vor arunca deșeuri (ambalaje, lichide etc.) în alte locuri decât cele special amenajate vor fi descalificați.
Suporterii cu comportament poluator vor fi excluși din campus, fiind în plus pasibili de sancțiuni conform Regulamentului Intern al UPB.

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată la maxim 72 de ore după eveniment pe site-ul oficial www.gerar.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorii se angajează să pastreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.